1. Polska 48 lotów
2. Włochy 16 lotów
3. Hiszpania 12 lotów
4. Niemcy 6 lotów
5. Portugalia 6 lotów
6. Szwecja 6 lotów
7. Holandia 4 loty
8. Norwegia 4 loty
9. Wielka Brytania 4 loty
10. Belgia 2 loty
11. Cypr 2 loty
12. Francja 2 loty
13. Grecja 2 loty
14. Izrael 2 loty
15. Litwa 2 loty
16. Ukraina 2 loty
17. Węgry 2 loty